• Exkurzia:
     • Exkurzia:

     • Dňa 2.12.2022 sa žiaci 2.,3.,a 4.ročníka zúčastnili exkurzie do Mestskej knižnice Piešťany, spojenej  s aktivitou „Hľadania pokladu“. Adventný čas si  spríjemnili návštevou tradičných vianočných trhov, kde sa zohriali horúcim vianočným punčom, či teplou kúpeľnou oblátkou.

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok:
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok:

     • Milí rodičia a žiaci,

      v našej škole sa spustila akcia s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Táto milá akcia má za cieľ potešiť niekoho, kto možno ani nečaká na darček. Aj my, školáci, tak môžeme potešiť aspoň drobnosťou babičku alebo deduška po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri srdci Vás aj ich. Naplňme spoločne krabice plné lásky. U nás v škole je koordinátor tejto veľmi peknej akcie pani učiteľka Mgr. Ivana Jägrová.

      Akcia končí 5.12.2022. Triedni učitelia Vaše deti o akcii bližšie informujú.

      • V galérii si môžete pozrieť užitočné rady....

       Ďakujeme :)

     • 2 %:

     • Milí rodičia a priatelia školy,

      aj v tomto školskom roku 2022/2023 si Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Horná Streda dovoľuje požiadať Vás  o poukázanie 2% zo zaplatenej dane  z príjmov.

      Využitie týchto prostriedkov  je účelovo viazané na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti detí.

      Ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulých rokoch 2% zo zaplatenej dane z príjmov poukázali.

      Právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie – môžu poukázať 2% v časti DP Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov PO. 2__vyhlasenieRZ2022.pdf

     • Súťaž Ypsilon - slovina je hra!

     • Ypsilon- slovina je hra celoslovenské kolo súťaže riešili aj šikovní prváci. V teste riešili zaujímavé úlohy rôzneho charakteru so zameraním na učivo daného ročníka a tak si overili ako sú na tom so svojimi vedomosťami. Budeme im držať palce v získaní diplomu a vecnej ceny. 👍👏

    • Exkurzia 1. triedy:
     • Exkurzia 1. triedy:

     • Dňa 18.11.2022 sa naši žiaci 1. ročníka zúčastnili exkurzie do Papierničky Petrus v Prietrži

      Oboznámili sa s ručnou výrobou papiera, na ktorú využívajú rastlinu bavlnovník. Pri tomto spôsobe výroby sa nepoužíva žiadna chémia. Ako prvé absolvovali prednášku, na ktorej sa oboznámili s predchodcami  dnešného papiera  papyrusom a pergamenom až po súčasný spôsob výroby papiera. Po prednáške si pozreli spôsob ručnej výroby papiera už zo spomínanej rastliny bavlnovníka a svojimi šikovnými rukami si každý vyrobil svoj papier, ktorý si po dostatočnom vysušení  žiaci vezmú domov na pamiatku. 

         Z exkurzie prváčikovia odchádzali nadšení s bohatými vedomosťami a skúsenosťami. Na tento krásny zážitok budú ešte dlho spomínať a už sa tešia na ďalšie zaujímavé exkurzie.                            Tr.uč. Mgr. Ingrid Palková 

    • Súťaž zručnosti žiakov ZŠ:
     • Súťaž zručnosti žiakov ZŠ:

     • Stredná priemyselná škola v spolupráci s Komisiou školstva, mládeže a športu MsZ v Novom Meste nad Váhom a podporou sponzorov Branson Ultrasonics, a.s. a S servis Modrovka opäť po "covidovej" pauze  zorganizovala 21. ročník SÚŤAŽE ZRUČNOSTI žiakov ZŠ. Dňa 10.novembra 2022 v priestoroch školy sa stretlo 63 žiakov z 13 základných škôl nielen z okresu Nové Mesto nad Váhom, aby si zmerali  svoje sily  v strojárstve, elektrotechnike a informatike. Našu školu reprezentovali N. Moravčíková, A.Kusá, S. Lehotský a M. Vlnka. Ďakujeme im za reprezentáciu školy a prajeme všetkým súťažiacim veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

    • Aktivity v ŠKD II.:
     • Aktivity v ŠKD II.:

     • Mesiac Október v ŠKD II. bol plný zaujímavých a zábavných aktivít.

      Piknik – deti si pochutnali na čerstvo napečených muffinkách s džúsikom a spoločne sme si pozreli film Sám doma, ktorý si deti vopred vybrali. Po filme sme sa rozprávali o tom, ako by sme sa zachovali v „koži Kevina.“

      Halloweenska výzdoba – krátko pred vypuknutím Halloweenu v škole, sme si s deťmi vyrobili netopierov a duchov, ktorých sme použili na výzdobu školy.

      Deň Jablka –  dňa 21.10.2022 sa niesol v podobe oslavy jablka. Najskôr sme si vystrihli mini jabĺčka, na ktoré sme si napísali benefity. Taktiež sme si vysvetlili v rámci týždňa zdravej výživy, prečo je konzumácia ovocia a zeleniny dôležitá.

      Halloween – dňa 27.10.2022 sme v ŠKD II. nadviazali na Halloween v škole. Deti prišli v maskách, pričom Halloweenska párty bola v duchu veselej hudby, tancovania a maškrtenia. Počas skvelej zábavy sme hlasovali za najlepšiu masku a na konci dňa sme si zasúťažili v Haloweenskom quíze.

    • Medzinárodný deň školských knižníc:
     • Medzinárodný deň školských knižníc:

     • Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. V.Ž.

    • Vystúpenie tanečnej školy Choreofactory:
     • Vystúpenie tanečnej školy Choreofactory:

     • Vo štvrtok 20.10.2022 k nám zavítala tanečná škola Choreofactory z Novej Dubnice. Prišli k nám 5 mladí ľudia, ktorí nielen ukázali svoje tanečné umenie, ale veľmi dobre pracovali aj s malými, aj s veľkými žiakmi, dokázali ich zaujať, všetkých zapojiť do tanca a vybrať z množstva detí tých, ktorí sa im javili ako najlepší tanečníci. Hudba blízka mladým ľudom rozhýbala všetkých. Ďakujeme za spríjemnenie školského vyučovania. Deti dostali na konci programu náborové lístočky.

    • Porsche - Súťaž ,,Mladý RobotIQ 2022":
     • Porsche - Súťaž ,,Mladý RobotIQ 2022":

     • Vo štvrtok 20.10.2022 sa dvaja naši žiaci Samuel Lehotský a Tomáš Vatrt z 9. triedy zúčastnili s pánom zástupcom Mgr. V. Žitňanský súťaže Mladý RobotIQ 2022, ktorú zorganizovala firma Porsche Wekzeugbau Horná Streda v spolupráci s SPŠ Myjava. Súťažilo 10 tímov. Úlohou chlapcov bolo podľa návodu poskladať funkčný model robotického ramena vytlačeného na 3D tlačiarni a následne ho ovládať 4 ovládačmi cez servomotorčeky a splniť testovaciu úlohu - uchytenie predmetu, jeho prenos a uloženie na určené miesto. Chlapci úlohu zvládli dobre. Získali účastnícke diplomy a drobné darčeky od firmy Porsche. Samkovi a Tomáškovi ĎAKUJEME za reprezentáciu školy.  V. Ž.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA, Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje