• Dnes je
  Sobota 6. 6. 2020
  • jún 2020
    • 02
    • Ut
    • Zastupovanie za triednu pani učiteľku
     V.
    • 2.-5. 6.
    • Poučenie o bezpečnosti
    • 01
    • Po
    • V nadväznosti na prerušenie vyučovania od 16.3.2020 do 29.3.2020 sa prerušuje aj naďalej vyučovanie v školách a v školských zariadeniach v období od 30.3.2020 do odvolania. Vyučovanie prebiehalo na diaľku podľa správy metodického združenia alebo správy jednotlivých predmetových komisií
     VI., VII., VIII, IX.
    • 1.-30. 6.
    • Poučenie o bezpečnosti
    • 01
    • Po
    • Obnova školského vyučovania v ročníkoch 1. až 5.
     I., II., III., IV., V., Materská škola
    • 1.-30. 6.
    • Poučenie o bezpečnosti
    • 01
    • Po
    • Deň detí
    • 1. 6.
    • Modul: Kalendár
  • máj 2020
    • 08
    • Pi
    • Deň víťazstva nad fašizmom
    • 8. 5.
    • Sviatok
    • 04
    • Po
    • V nadväznosti na prerušenie vyučovania od 16.3.2020 do 29.3.2020 sa prerušuje aj naďalej vyučovanie v školách a v školských zariadeniach v období od 30.3.2020 do odvolania. Vyučovanie prebiehalo na diaľku podľa správy metodického združenia alebo správy jednotlivých predmetových komisií
     I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII, IX., Materská škola, ŠKD1, ŠKD2
    • 4.-31. 5.
    • Poučenie o bezpečnosti
    • 01
    • Pi
    • Sviatok práce
    • 1. 5.
    • Sviatok
  • apríl 2020
    • 14
    • Ut
    • Veľkonočné prázdniny
    • 14. 4.
    • Sviatok
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA,
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

  • Exkurzia vo Vacuumschmelze
  • Nové šatňové skrinky
  • VYV 1 - kreslenie nohami
  • Štvrtáci na školskom ľade
  • Telesná výchova-korčuľovanie
  • Beseda so spisovateľkou
  • Príprava ľadovej plochy
  • Vianoce 2016 v MŠ
  • Pečenie medovníkov v MŠ 2016
  • Mikulášska besiedka v MŠ
  • MŠ-Mikuláš 2016
  • Vianočná-čajová párty v ŠKD